Nyheter

Fiska i Hörnån

Det är med stor sorg vi tvingas konstatera Hans Jonssons bortgång. Hans har varit en drivande kraft i fiskevården i Hörnån och fiskevårdsområdets ordförande under lång tid. Han har administrerat fiskevårdsområdet, odlat och satt ut fisk, drivit restaurering av ån och mycket mycket mer. Speciellt vill vi nämna engagemanget i fiskestigen. Hans var den som både snitslade var den skulle gå, valde ut fiskeplatserna 1 - 9 , röjde fram stigen tillsammans med andra som han engagerade, byggde broar med mera. Hans var också alltid den drivande i underhållet av fiskestigen. Han var med alla år från byggandet till han blev för sjuk. Till och med under hans sista tid ville han veta hur årets underhåll hade gått. Hans roll i fiskevården i Hörnån kan inte överskattas. Vi kommer att sakna Hans som god kamrat och ska fortsätta utveckla Hörnåns fiskevårdsområde i hans anda.


Kamraterna i Hörnåns fiskevårdsområde


Årsmöte 2017

Den 5 april hade föreningen årsmöte i bygdegården i Mullsjö. Här kan du ta del av protokollet från årsmötet:Årsmötesprotokoll 2017.


Kungsfiskare i Hörnån

I år är det inte bara fiskare som sökt sig till Hörnån. Många ornitologer har kommit för att se Kungsfiskaren som har uppehållit sig hos oss. Det är minst tredje året som vi haft denna sällsynta gäst i Hörnån.

Lekande öring

Nu börjar vi äntligen se resultat av flera års idogt arbete. Hörnån kalkas, har fria vandringsvägar, har restaurerats och vi från fiskevårdsområdet har sedan tre år tillbaka tillämpat fönstermått på öring om 50-60 cm för att ge dom stora fiskarna möjlighet att gå till lek. Likaså har vi tillsammans med Umeå fritid finansierat tillsyn av nätfiske i Hörnåns fredningsområde. Allt detta sammantaget har lett till att vi idag ser otroligt stora öringar på lekområdena. Kom ihåg att fisken är känslig under leken och romen efteråt så var försiktig.


Lekande öring hösten 2016


Återställningsarbete i Hörnån. Foto Pär Segerbrant.

Återställning

Återställningen efter flottledsrensningen pågår.


Från 2011 och fortsättningsvis återställs Hörnån från flottledsrensningen. På Länsstyrelsens webbsajt kan man läsa mer om detta.